الهلال و شهرخودرو

Feb 10, 2020 · دقیقه 36 - حمله دیگری از الهلال و باز هم کاریو، اما این توپ حریف عربستانی نیز راهی به دروازه شهرخودرو پیدا نکرد. به گزارش بخش ورزشی سایت خبرمهم ، پس از درخواست باشگاه الهلال عربستان مبنی بر لغو

2022-12-01
    ابنني ح ٢٦ هلا سيما
  1. نادي الهلال السعودي
  2. 2 - 0
  3. اخیر
  4. ۳ مهر ۱۳۹۹ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰